logoТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ – Јавно комунално предузеће

«

Odštampajte Чланак

Уговори о испоруци и продаји топлотне енергије-прочитај и преузми

Поштовани корисници,

У току је индивидуално потписивање Уговора о испоруци и продаји топлотне енергије.Бланко уговоре можете преузети овде и то:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном

Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру

Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања

Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном

Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру

 

 

 

 

 

Документација неопходна за закључивање уговора:

– лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица

– доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)

Trajni link do ovog članka: http://toplanaleskovac.com/?p=2021

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

УГОВОРИ О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

call-600x330

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ;

У ТОКУ ЈЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БЛАНКО УГОВОРЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ И ТО:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру               Документација неопходна за закључивање уговора:                                                                                                                                                                   - лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица - доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)