logoТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ – Јавно комунално предузеће

↑ Return to Архива

Odštampajte Страна

Архива – 2014.година

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-Д-16/2014 -„Гориво

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-Р-15/2014-„Шамотерски радови

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ПРИЈАВА
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-Д-14/2014 -„Гориво

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-У-13/2014 -„Сакупљање и транспорт шљаке

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-Р-12/2014 -„Санација и Презервација Димњака

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ ЈN-D-11/2014 -„Угаљ за Сезону 2014/2015

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН-Д-10/2014 -“ Уље за ложење -Мазут за Сезону 2014/2015 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН-У-09/2014 -„Транспорт уља за ложење (транспорт мазута) за сезону 2014/2015

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-У-08/2014 -„Електро ремонт пумпи

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ ЈН-Д-07/2014 – „ТТ Инсталације

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-Д-06/2014 -„Електро опрема

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ПИТАЊА БР.1
ПИТАЊА БР.2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-У-04/2014 -„Адвокатске услуге

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
OБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-Д-03/2014 -„Радна одећа, средства за заштиту и додаци (ХТЗ опрема)

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН-У-02/2014 -„Краткорочни оквирни кредит

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

Одлука НО

Захтев за регистрацију финансијког извештаја за 2012. годину

Извештај ревизора стр.1

Извештај ревизора стр.2

Извод из АПР-а

Одлука о оснивању

ОП образац

Потврда о ПИБ-у

Решење о регистрацији код АПР-а

Статут

Финасијски извештај за 2011.годину

Финасијски извештај за 2012.годину

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН-Д-01/2014- „За набавку добара – Електрична енергија“

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ Лицитација – јавни позив за продају расходованих цеви и конзола и алуминијуског лима

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА  УЧЕШЋЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ
УПУТСТВО ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
Изјава да понуђач располаже траженом опремом
ПОНУДА
модел купопродајног уговора

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ Лицитација – јавни позив за продају моторног возила Застава – поли

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОНУДА
модел купопродајног уговора

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ – МАЗУТ

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Trajni link do ovog članka: http://toplanaleskovac.com/?page_id=1462

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

УГОВОРИ О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

call-600x330

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ;

У ТОКУ ЈЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БЛАНКО УГОВОРЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ И ТО:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру               Документација неопходна за закључивање уговора:                                                                                                                                                                   - лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица - доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)