logoТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ – Јавно комунално предузеће

↑ Return to Архива

Odštampajte Страна

Архива – 2015.година

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

„ЈНМВ -У -28/2015 Гориво

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

„ЈНМВ -У -26/2015 Набавка и уградња мултициклона

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

„ЈНМВ -У -25/2015 Банкарска гаранција

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СТАТУТ
БИЛАНС СТАЊА
БИЛАНС УСПЕХА
ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2014.ГОДИНУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ ЈНМВ-Р-24/2015 Ремонт димних канала

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ ЈНМВ-Р-23/2015 Шамотирање

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

„ЈНМВ 22/2015 Набавка, боје, фарбе, заштитна средства и други фарбарски материјал“

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ ЈНМВ- У-21/2015 Преглед, разврставање и испитивање опреме под притиском

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 02.07.2015.
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ ЈНМВ-У-20/2015 Сакупљање, транспорт, складиштење и депоновање шљаке 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

„JNMV-R-19/2015 Ремонт димних канала у котларници „Дубочица“ 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-Р-18/2015 Шамотерски радови 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

„ЈНМВ-Р-17/2015 -Набавка испорука и уградња материјала (цеви и арматура)на реконструкцији подстаница

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ– Д-16/2015 АЛАТИ И БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

„ЈНВВ-У-15/2015 Транспорт уља за ложење (транспорт мазута) за сезону 2015/2016 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊЕ
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊЕ – 2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

„ЈНВВ-Д -14/2015 Уље за ложење – Мазут за сезону 2015/2016. 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

„ЈНМВ-У-13/2015 Електроремонт пумпи 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-Д- 11/2015 Електроопрема и потрошни материјал

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНВВ-Д-09/2015 УГАЉ ЗА СЕЗОНУ 2015/2016 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 04.05.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАСТОЈУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ОБАВЕШТЕЊЕ  КОМИСИЈЕ КОЈА СПРОВОДИ ПОСТУПАК 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ ЈНMB-Р-08/2015 Грађевински радови -крпљење тротоара и унутрашњи и спољашњи радови-

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ ЈНMB-У-07/2015 Адвотатске услуге – заступање и правна помоћ

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ ЈНМВ- У-06/2015: Израда документације за опрему под притиском

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ ЈНМВ- Д-05/2015:  хемијски производи: Хидразин-хидрат и  тринатријумфосфат

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“  ЈНМВ-Д-04/2015 – ХТЗ ОПРЕМА

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧАНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“  JНМВ-Д- 03/2015 ПРОИЗВОДИ ОД ГВОЖЂА

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНВВ-Д-02/15-“ Набавка електричне енергије

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-У-01/15-“ Краткорочни оквирни кредит

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СТАТУТ
РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ КОД АПР-а
ПОТВРДА О ПИБ-у
ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА
ИЗВОД ИЗ АПР-а
ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013.ГОДИНУ
БРУТО БИЛАНС 30.11.2014.ГОДИНЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Trajni link do ovog članka: http://toplanaleskovac.com/?page_id=1464

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

УГОВОРИ О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

call-600x330

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ;

У ТОКУ ЈЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БЛАНКО УГОВОРЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ И ТО:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру               Документација неопходна за закључивање уговора:                                                                                                                                                                   - лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица - доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)