logoТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ – Јавно комунално предузеће

↑ Return to Архива

Odštampajte Страна

Архива – 2013.година

 

 

NAZIV I BROJ JAVNE NABAVKE

Javna nabavka male vrednosti JN BR. 16/2013

-Zamena dimnih cevi na kotlu

Optimal S – 1000 u Kotlarnici „Dubočica“-

POZIV
JAVNI POZIV ZA NABAVKU DIMNIH CEVI NA KOTLU
 KONKURSNA DOKUMENTACIJA
PITANJA I ODGOVORI
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

NAZIV I BROJ JAVNE NABAVKE

Javna nabavka velike vrednosti JN BR. 15/2013

-Mazut za sezonu 2013/2014-

POZIV
JAVNI POZIV ZA NABAVKU MAZUTA 
 KONKURSNA DOKUMENTACIJA
PITANJA I ODGOVORI Broj 1.
PITANJA I ODGOVORI Broj 2.
PITANJA I ODGOVORI Broj 3.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

NAZIV I BROJ JAVNE NABAVKE

Javna nabavka velike vrednosti JN br. 14/2013

– НАБАВКА УГЉА за сезону 2013/2014 

POZIV
JAVNI POZIV ZA NABAVKU UGLJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
PITANJA I ODGOVORI
BROJ 1.
BROJ 2.
BROJ 3.
BROJ 4.
BROJ 5.

 

NAZIV I BROJ JAVNE NABAVKE

Javna nabavka velike vrednosti JN br. 11/2013

– Transport mazuta za sezonu 2013/2014″-

POZIV
JAVNI POZIV ZA TRANSPORT MAZUTA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
OBAVEŠTENJE O TOKU POSTUPKA

За ЈН 11/2013 –Транспорт мазута, један од понуђача је поднео Захтев за заштиту права понуђача (по ЗЈН „Службени гласник РС“ бр. 116/08). Целокупна документација је прослеђена Републичкој комисији за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки. Подношењем Захтева обустављене су све даље радње наручиоца по овој набавци до Одлуке Републичке комисије.

 Комисија за ЈН 11/2013

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Trajni link do ovog članka: http://toplanaleskovac.com/?page_id=1470

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

УГОВОРИ О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

call-600x330

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ;

У ТОКУ ЈЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БЛАНКО УГОВОРЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ И ТО:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру               Документација неопходна за закључивање уговора:                                                                                                                                                                   - лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица - доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)