logoТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ – Јавно комунално предузеће

Odštampajte Страна

Јавне набавке велике вредности

 

 

„ЈНВВ-Д-07/17- УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ 

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНВВ-У-08/17-ТРАНСПОРТ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – ТРАНСПОРТ МАЗУТА

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ОД 15.5.

ОДГОВОР НА ПИТАЊА

ОДЛУКА О ДОЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНВВ-Д-06/17-УГАЉ ЗА СЕЗОНУ 2017/2018

ПОЗИВ

КОНКУРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 11.5.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 12.5.

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНВВ-Д-01/17-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СТРУЈУ-2017

ОДЛУКА О ДЕДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ПРЕTХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРЕTХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МАЗУТ
ПРЕTХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГАЉ

 

 

 

 

Trajni link do ovog članka: http://toplanaleskovac.com/?page_id=1809

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

УГОВОРИ О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

call-600x330

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ;

У ТОКУ ЈЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БЛАНКО УГОВОРЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ И ТО:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру               Документација неопходна за закључивање уговора:                                                                                                                                                                   - лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица - доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)