logoТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ – Јавно комунално предузеће

Odštampajte Страна

Планиране активности

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП „ТОПЛАНА“ ЛЕСКОВАЦ ЗА 2018-ту год. СУ:

 

1. РЕКОНСТРУКЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАНЕ ТОПЛОВОДА СИСТЕМА „С-17“

2. РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА ТОПЛОВОДА „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“

3. СКАДА СИСТЕМ -ДРУГА ФАЗА СИСТЕМИ „ДУБОЧИЦА“ И „С-17“

4. ИЗГРАДЊЊА ТОПЛОВОДА СИСТЕМА „С-17“ (ПРИКЉУЧАК ЗА ЈКП „ВОДОВОД“, НОВУ СПОРТСКУ ХАЛУ „ДОМ ПАРТИЗАНА“ И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ-ЛЕСКОВАЦ.

5. ИЗГРАДЊА ТОПЛОВОДА СИСТЕМА „С-17“ (ПРИКЉУЧАК ЗА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР И ПУ ЛЕСКОВАЦ-ВАТРОГАСНИ ДОМ).

6. НАБАВКА И УГРАДЊА ГАСНОГ КОТЛА (10 MW) У КОТЛАРНИЦИ „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“

7. НАБАВКА И УГРАДЊА ФРЕКВЕНТНЕ МРЕЖНЕ ПУМПЕ

8. РЕМОНТ РОСТА (ПОКРЕТНА РЕШЕТКА) НА КОТЛУ ОД 15 MW

Trajni link do ovog članka: http://toplanaleskovac.com/?page_id=194

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

УГОВОРИ О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

call-600x330

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ;

У ТОКУ ЈЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БЛАНКО УГОВОРЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ И ТО:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру               Документација неопходна за закључивање уговора:                                                                                                                                                                   - лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица - доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)