logoТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ – Јавно комунално предузеће

Odštampajte Страна

Котларница Црвена звезда

Систем даљинског грејања „Црвена Звезда“
         

       1.Котларница

      У котларници „Црвена Звезда“ постоје три котловске јединице на угаљ, вреловодног система грејања 140°C/80 °C, укупне снаге 22МW. Две котловске јединице су типа ТЕ10, производње „Минел“ Београд саграђен 1982.године. са полумеханизованим ложењем угљем, механизованим додавањем и ручном окретном решетком. Снага поменутих јединица је 2 x 3,5 МW.

Трећа котловска јединица је сагрђена и пуштене у рад годину дана касније. Произвођач овог котла је такође „Минел“ Београд, тип котла је ТЕ15(211) са потпуно механизованим ложењем и покретном решетком,снаге 15МW.

Такође и у оквиру котларнице „Црвена Звезда“ , 2014.год. изграђена је нова котловска јединица на гас вреловодног система грејања 140°C/80 °C, снаге 10,8МW, тако да је укупна инсталисана топлотна снага у котларници „Црвена Звезда“ 32,8МW.

Произвођач овог котла је „Viessmann“.

        2.Вреловод

    Систем даљинског грејања „Црвена Звезда“ укупне инсталисане снаге 32,8МW функционише тако да се из котларнице, као извора топлоте, топлотна енергија преноси магистралним вреловодом. Као грејни флуид користи се вода температурног режима 140°C/80 °C. Цеви вреловода су смештене у бетонским каналима са поклопним плочама. Димензије цеви је од почетних NО350 до NО80 на крају. Компензација издужења између две чврсте тачке се врши аксијалним компезаторима, смештеним такође у бетонским каналима. Вреловод је грађен у периоду од 1982. до 1990.године, а реконструкција мреже у дужини од 1100м извршена је 2014.год.

Укупна дужина трасе вреловода система даљинског грејања „Црвена Звезда“ је 6140м.

Trajni link do ovog članka: http://toplanaleskovac.com/?page_id=223

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

УГОВОРИ О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

call-600x330

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ;

У ТОКУ ЈЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БЛАНКО УГОВОРЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ И ТО:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру               Документација неопходна за закључивање уговора:                                                                                                                                                                   - лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица - доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)