logoТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ – Јавно комунално предузеће

Odštampajte Страна

Котларница Дубочица

Систем даљинског грејања „Дубочица“

       1.Котларница

          Котларница „Дубочица“ је саграђена у периоду 1976.-1978.године са почетком изградње стамбеног пословног насеља у том делу града. У котларници су уграђене три котловске јединице, вреловодног грејања режима 140/80 *C, а као гориво користе мазут. Паралелно са изградњом котларнице изграђено је складиште мазута са 6 резервоара укупне запремине 600м3. Резервоари су опремљени потребном арматуром, подним и штедним грејачима, а само 2 резервоара су опремљена са електрогрејачима. Дуж трасе цевовода за транспорт мазута уграђени су пратећи грејачи (електро и топловодни). Резервоари су хоризонтални. У складишту постоје и пумпе за претовар и транспорт мазута.

       2.Вреловод

Пренос топлотне енергије од котларнице,као извора топлоте, до подстаница у објектима врши се магистралним и прикључним вреловодима. Вреловод у систему даљинског грејања „Дубочица“ смештен је у бетонским каналима са бетонским поклоплним плочама. Из котларнице, вреловод се простире у 3 гране: једна за снабдевање објеката топлотном енергијом у делу насеља „Дубочица I“ , друга за снабдевање објеката у „Дубочици II“  и трећа за снабдевање објеката на локацији „Три шешира“ као и објеката „Дом здравља“ и „Западна капија“.

Укупна дужина трасе вреловода је 3850м димензије од NО80 до NО200 мм. На локацији „Дубочица I“  дужина трасе 1950м, а дужина цевовода 3850м. На локацији „Дубочица II“  дужина трасе је 920м, а цевовод 1840м. на локацији „Три шешира“ дужина трасе је 980м а цевовода 1960м.

                                    

Trajni link do ovog članka: http://toplanaleskovac.com/?page_id=225

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

УГОВОРИ О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

call-600x330

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ;

У ТОКУ ЈЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БЛАНКО УГОВОРЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ И ТО:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру               Документација неопходна за закључивање уговора:                                                                                                                                                                   - лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица - доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)