logoТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ – Јавно комунално предузеће

Odštampajte Страна

Котларница С17

Систем даљинског грејања „С-17“

      1.Котларница

        Котларница у систему даљинског грејања С-17 саграђена је 1975.године као самостална блоковска котларница за потребе грејања стамбено пословног објекта С-17 и околних пословних и стамбених објеката у самом градском језгру. То је прва котларница на мазут коју је „Стамбено предузеће“ као инвеститор саградило. У котларници су монтиране три котловске јединице укупног топлотног капацитета 6,6МW, производње „Там Стадлер“ Марибор.

2008.године извршена је реконструкција котларнице,тако да се сада у котларници налазе три котловске јединице укупног капацитета 9,9МW, са могућношћу аутоматског вођења, чиме се у знатној мери повећава степен корисног дејства.

     2.Топловод

   Топловод се простире у две гране, од којих је једна у бетонским каналима са поклопним плочама, ослоњен на чврсте и клизне ослонце, а друга је од предизолованих цеви који ради у режиму 110°C/80°C.

 

Trajni link do ovog članka: http://toplanaleskovac.com/?page_id=227

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

УГОВОРИ О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

call-600x330

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ;

У ТОКУ ЈЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БЛАНКО УГОВОРЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ И ТО:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру               Документација неопходна за закључивање уговора:                                                                                                                                                                   - лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица - доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)