Званични сајт ЈКП Топлана Лесковац
logoТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ – Јавно комунално предузеће

Odštampajte Страна

Организација

ЈКП „Топлана“-Лесковац послује у 3 сектора;

-Сектор  економско-финансијских послова

-Сектор општих и правних послова

-Технички сектор

Технички сектор има 4 организационе јединице;

-Сервисну службу

-Котларница „Црвена звезда“—–ул.28.мар ББ—тел: 016/251-767

-Котларница „Дубочица“—–ул.Дубочица ББ—тел: 016/222-316

-Котларница „С-17“—–ул.Косте Стаменковића бр.18—тел: 016/216-219

 

 

 

Trajni link do ovog članka: http://toplanaleskovac.com/?page_id=2503

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

УГОВОРИ О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

call-600x330

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ;

У ТОКУ ЈЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БЛАНКО УГОВОРЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ И ТО:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру               Документација неопходна за закључивање уговора:                                                                                                                                                                   - лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица - доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)