logoТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ – Јавно комунално предузеће

Odštampajte Страна

Лична карта

17945_logoНазив: Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлоте

 

Адреса: ул. 11. Октобар бр. 25  16000 Лесковац

 

Телефони: централа (фах) 016/246-410; директор 016/246-401

 

Жиро-рачуни:

Поштанска штедионица————-  200-2711890101824-09

ОТП банка——————————– 325-9500700034304-06

Комерцијална банка—————–   205-5025-48

Социетте генерале——————–  275-10222099409-03

АИК банка———————————105-26228-12

Раиффеисен банка——————– 265-4020310000132-88

Интеса банка—————————- 160-348689-57

Халк банка——————————– 155-15740-29

Уни кредит банка———————– 170-4895-73


                                                                                                                                                                       ПИБ: 100327422 

 

Матични број: 07205929

 

Регистрациони број: 6150634012

 

Шифра делатности: 3530

 

Trajni link do ovog članka: http://toplanaleskovac.com/?page_id=35

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

УГОВОРИ О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

call-600x330

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ;

У ТОКУ ЈЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БЛАНКО УГОВОРЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ И ТО:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру               Документација неопходна за закључивање уговора:                                                                                                                                                                   - лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица - доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)