logoТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ – Јавно комунално предузеће

Odštampajte Страна

Наруџбенице

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ

 

Репрезентација у пословним просторијама НУ-01/18 Позив Спецификација Наруџбеница
Средства за хигијену НУ-02/18 Позив Спецификација Наруџбеница
Контрола ПП апарата НУ-03/18 Позив Спецификација Наруџбеница
Оспособљавање радника НУ-04/18 Позив Спецификација Наруџбеница
Office Windows paket НИ-5/18 Позив
Мерење камиона и цистерни НУ-6/18 Позив Спецификација  Наруџбеница
Таблетирана со и кухињска СО за ХПВ НД-7/18 Позив Спецификација Наруџбеница
Признанице за шалтер НД-8/18  Позив Спецификација Наруџбеница
Емисија гасова НУ-9/18 Позив Спецификација Наруџбеница
Акорит НД-10/18 Позив Спецификација

Trajni link do ovog članka: http://toplanaleskovac.com/?page_id=5049

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

УГОВОРИ О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

call-600x330

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ;

У ТОКУ ЈЕ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БЛАНКО УГОВОРЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ И ТО:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру               Документација неопходна за закључивање уговора:                                                                                                                                                                   - лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица - доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)