Уговори о испоруци и продаји топлотне енергије-прочитај и преузми

Обавештење о рекламацијама на погрешно обрачунате цене, на рачун или услуге грејања
23/06/2015
Обавештење за „Мој рачун“
21/03/2018

Поштовани корисници,

У току је индивидуално потписивање Уговора о испоруци и продаји топлотне енергије.Бланко уговоре можете преузети овде и то:

Модел уговора стамбени простор -обрачун по метру квадратном

Модел уговора стамбени простор -обрачун по калориметру

Модел уговора за стамбени простор – обрачун по м2 са коефицијентом увећања

Модел уговора за пословни простор -обрачун по метру квадратном

Модел уговора за пословни простор-обрачун по калориметру

 

 

 

 

 

Документација неопходна за закључивање уговора:

– лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица

– доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)